Gépjárműkár
Utolsó módosítás: 2016.07.05
Kérjük, kárbejelentését az illetékes biztosító társaságnál tegye meg!

Az egyes biztosító társaságok elérhetőségeit megtalálja a Partnereink menüpont alatt.
 
Gépjármű kárrendezés folyamata
Kárbejelentés       Kárfelvétel       Kárszámítás      (Pótszemle, ha szükséges)       Kifizetési javaslat.

1. Kárbejelentés
Kérjük, kárbejelentését az illetékes biztosító társaságnál tegye meg!
 • Saját hibás (Casco) kár esetén annál a biztosítónál, ahol az Ön Casco biztosítása van.
 • Idegen hibás (felelősségi) kár esetén annál a biztosítónál, ahol a baleset okozójának a kötelező biztosítását kezelik.
 • Ismeretlen gépjármű által okozott káreseményt 30 napon belül a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) Gépjármű Kárrendezési Irodájának kell bejelenteni.
 • Amennyiben a balesetet okozónak nem volt érvényes kötelező felelősségbiztosítása, úgy a bekövetkezett káreseményt 8 napon belül a MABISZ-nál kell bejelenteni:
MABISZ GKI - Gépjármű Kárrendezési Iroda
E-mail: kar@mabisz.hu
Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.
Levelezési cím: 1381 Budapest 62., Pf. 1297
 
Az egyes biztosító társaságok elérhetőségeit megtalálja a PARTNEREINK menüpont alatt.

Kérjük, ügyeljen az alábbi határidők betartására:
 • A biztosított 8 napon belül köteles saját biztosítójának a balesetről a bejelentést megtenni.
 • A károsult 30 napon belül köteles kárigényét a károkozó biztosítójának bejelenteni.
(Külföldön bekövetkezett káresemény bejelentésének határidejét a hazaérkezés időpontjától kell számítani.)

Kérjük, a kárbejelentés során feltétlenül adja meg a biztosítótársaságnak, hogy a sérült gépjárművet hol lehet majd megtekinteni, illetve adja meg a kapcsolattartó elérhetőségét, lehetőség szerint mobilszámot. A biztosítótársaság ezt követően elektronikus úton megbízást küld a Claim Controll Kft-nek a kárfelvételre.

2. Kárfelvétel
 
A  Claim Controll Kft. munkatársai a kárfelvételi megbízás beérkezésétől számított 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy a szemle helyét és időpontját egyeztessék.
 
A kárfelvételre az Ön által megadott címen, 3 munkanapon belül kerül sor, vagy ha az ön járműve mozgásképes, munkanapokon 8 és 17 óra között a Claim Controll Kft. központi irodájában is lehetősége van bemutatni (kérjük előzetes bejelentkezését). Irodánk címét itt találja.

Kárfelvételkor kérjük, hogy a következő, kárrendezéshez szükséges dokumentumokat készítse elő kollégánk számára:
 • baleseti bejelentő (kék-sárga) vagy rendőrségi igazolás
 • forgalmi engedély fénymásolata
 • vezető jogosítványának fénymásolat (annak, aki a balesetkor a gépjárművet vezette)
 • gépjármű törzskönyvének fénymásolata
 • cégek esetén az aláírási címpéldány fénymásolatát és a kárügyben eljáró személy részére szóló meghatalmazást is kérünk.
 
 
3. KÁRSZÁMÍTÁS, KÁRANYAG ÖSSZEÁLLÍTÁSA
 
Szakértőnk a szemlét követő 48 órán belül elkészíti a kárszámítást és megküldi azt a kárfelvétel fotóival és jegyzőkönyvével együtt az illetékes biztosítótársaság számára.

A kárrendezés további folyamata , így a jogalap elbírálása, fizetési kötelezettség-vállalás, valamint a kártérítés kifizetése a biztosító-társaságok jogosultsága és feladata. Munkatársaink a kárügy jogalapját illetően nem tudnak felvilágosítást adni.

Kárrendezési módok:

Amennyiben a jármű gazdaságosan javítható, vagyis nem totálkáros, Ön a következő két lehetőség közül választhat:

1. Egyezségi kárrendezés

Szakértőnk a kárfelvétel követően kalkulációt készít a várható javítási összegről.

Amennyiben Ön a kiszámolt összeget elfogadja, vagyis ebből fedezni tudja gépjárműve javítását, azt a biztosító társaság egyéb bizonylat benyújtása nélkül megtéríti az Ön részére. Kárkifizetés kizárólag rendezett jogalap esetén történhet.

2. Számlás kárrendezés

Ebben az esetben a munkatársaink által készített - és Önnek átadott - kárfelvételi jegyzőkönyvet vagy kalkulációt szíveskedjék átadni az Ön által választott javítóműhely számára, majd a javítóműhely által készített számlát kérjük, juttassák el irodákba. Postacímünket itt találja.

A benyújtott számlák számfejtése két-három munkanapot vesz igénybe.

3. Totálkár
 
Amennyiben a jármű gazdaságosan nem javítható, a sérült gépjármű értékelését eljuttatjuk a kárt rendező biztosító társaság számára.
Ebben az esetben a kár összegére vonatkozó információt kizárólag a biztosító társaságok nyújtanak. Legkorábban a kárfelvételt követően egy hét múlva érdeklődhet a biztosítónál a kiszámolt összeg felől. Kérjük, hogy a roncs értékesítése előtt szíveskedjenek az érintett biztosító társasággal egyeztetni.
 
 
4. KIFIZETÉSI JAVASLAT
 
A Claim Controll Kft. szakértője totálkár esetén automatikusan, egyezségi kárrendezés esetén a beérkezett egyezségi nyilatkozat, számlás kárrendezés esetén a beérkezett számla alapján tesz kifizetési javaslatot a kárfelvételt megrendelő biztosító társaság felé. A kártérítési összeg kiutalása a biztosító társaság feladata.

PÓTSZEMLE:
Bizonyos esetekben az Ön gépjárművének olyan sérülései is lehetnek, melyek a kárfelvételkor nem láthatóak, csak az autó megbontását követően derülnek ki. Ilyen esetben Ön vagy a javító pótszemlét kérhet a gépjárműre.
A pótszemle igényt az Claim Controll Kft-nél is bejelentheti telefonon, faxon vagy e-mailben (elérhetőségeinket itt találja). Pótszemlét követően a kárszakértő új, a pótszemlével módosított kárszámítást készít.
 
A kárrendezés dokumentumai
 
Az alábbi lista tartalmazza azon dokumentumok listáját, melyekre a biztosító társaságoknak a kár rendezéséhez szükségük van. Kérjük, hogy ezeket a dokumentumokat minél előbb adja át kárszakértőnknek, hiszen ezzel lerövidítheti a kárrendezés idejét!
 • Baleseti bejelentő (kék-sárga) eredeti példánya vagy rendőrségtől kapott eredeti iratok (Amennyiben ezek eredeti példányát kárbejelentéskor az illetékes biztosítónál már leadta, kérjük ezek másolatát szíveskedjék kárszakértőnknek a kárfelvételkor átadni.)
 • Kitöltött gépjármű-kárbejelentő (Minden esetben ki kell tölteni, a baleseti bejelentő nem helyettesíti.)
 • Forgalmi engedély másolata
 • Jogosítvány másolata (kivéve, ha a gépjármű parkolt)
 • Törzskönyv másolat vagy banki meghatalmazás (Hitelezett gépjármű esetén a hitelező cég meghatalmazása, mely a kárösszeg felvételére is jogosít, valamint a hitelező cég aláírási címpéldányának másolata. Néhány finanszírozó csak a kárfelvétel után, a kárfelvételi jegyzőkönyv bemutatására adja ezt ki)
 • Cégek esetén a következő dokumentumok is szükségesek:
  • Aláírási címpéldány másolat
  • ÁFA nyilatkozat
  • Bankszámlaszám
  • Meghatalmazás kárügyintézésére a kárügyben eljáró személy részére.
 
A szemle során kárszakértőink tájékoztatást adnak arról, hogy milyen esetleges további dokumentumok szükségesek még a kár rendezéséhez.
 
Ezek leggyakrabban a következők:
 • Javítási számla és kalkuláció vagy egyezségi nyilatkozat
 • Rendőrségi határozat (amennyiben rendőrségi intézkedés történt).

  Abban az esetben, ha a fenti iratok nem állnak rendelkezésre a kárfelvételkor, ezeket a biztosítótársaság munkatársai levélben kell, hogy beszerezzék, ami a kárrendezés elhúzódásához vezethet.

Tel: 06-1-225-4009
Fax: 06-1-225-4090
E-mail: info@claims.hu