Közúti baleset részese volt?
Utolsó módosítás: 2014.12.05
Kérjük, a kárbejelentés során feltétlenül adja meg a biztosítótársaságnak, hogy a sérült gépjárművet hol lehet majd megtekinteni, illetve adja meg a kárbejelentő elérhetőségét, lehetőség szerint mobilszámot.

A biztosítótársaság ezt követően elektronikus úton megbízást küld a Claim Controll Kft-nek a kárfelvételre.
A legfontosabb teendők

Közúti közlekedés során bármelyikünket érhet baleset. Ha felkészülünk rá, hogy egy ilyen helyzetben mi a teendőnk, jelentősen leegyszerűsíthetjük, felgyorsíthatjuk a kárrendezésünk folyamatát.

 • Közúti baleset bekövetkezése esetén azonnal álljunk meg, és győződjünk meg róla, hogy történt-e személyi sérülés.
 • Személyi sérülés esetén a mentőket és a rendőrséget mindenképpen értesíteni kell, a sérülteknek segítséget kell nyújtani.
 • Érdemes értesíteni a rendőrséget akkor is, ha vitás a felelősség kérdése, vagy a káreseménynek külföldi résztevője van.
 • Ha a balesetben részes bármely fél a rendőri intézkedéshez ragaszkodik, az érintettek kötelesek a rendőr kiérkezését megvárni.
 • Telefonon a következő számokon kérhetünk segítséget: mentők (104), tűzoltók (105), rendőrség (107). Mobilról hívjuk az általános segélykérőt (112).
 • A helyszínen ki kell tölteni az európai baleseti bejelentőt (kék-sárga betétlapot), a résztvevőknek aláírásukkal kell igazolni a megadott adatok valódiságát. Ne feledkezzünk meg az esetleges tanúk nevének és lakcímének feltüntetéséről sem! A balesetben részes felek a baleseti bejelentő egy-egy példányát őrizzék meg, szükségük lesz rá a biztosítónál történő kárbejelentéshez.
 • Amennyiben a baleseti bejelentő nem kerül kitöltésre, a felek akkor is jegyezzék fel egymás legfontosabb adatait: a másik jármű rendszámát, kötelező gépjármű felelősségbiztosítójának nevét, valamint a jármű tulajdonosának, illetve vezetőjének a nevét, elérhetőségét (telefon, e-mail).
 • Ha van nálunk fényképezőgép vagy mobiltelefon, készítsünk fényképet a baleset helyszínéről. Lényeges, hogy a fényképen jól látható legyen az autók egymáshoz és az úthoz viszonyított helyzete.
 • A biztosított 5 munkanapon belül köteles saját biztosítójának a balesetről a bejelentést megtenni.
 • A károsult 30 napon belül köteles kárigényét a károkozó biztosítójának bejelenteni.
 • Ha Ön a baleset okozója: minden esetben juttassa el a baleseti bejelentő egy példányát a saját kötelező gépjármű felelősségbiztosítójához. Ha rendelkezik casco biztosítással, akkor ott is tegye meg kárbejelentését a kárrendezés mielőbbi lebonyolítása érdekében.
 • Ha Ön a balesetben vétlen volt: a károkozó fél kötelező gépjármű felelősségbiztosítójához kell fordulnia kárigénye érvényesítése végett.
 • Ha a felelősség kérdésében a helyszínen nem tudtak megegyezni, akkor a károkozónak vélt fél kötelező gépjármű felelősségbiztosítójához kell fordulnia.
 • A biztosítónak a káresemény bekövetkezésével, a felelősség megállapításával, a kárügy elbírálásával kapcsolatos kérdéseire a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a kárbejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését.
 • Amennyiben a kárrendezés során bármilyen kérdése lenne, vagy szakértői segítséget igényelne, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal. Elérhetőségeink.

Tel: 06-1-225-4009
Fax: 06-1-225-4090
E-mail: info@claims.hu